Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty cổ phần cảng Sài Gòn (Sai Gon Port)
Tên gọi

Tên gọi bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CẢNG SÀI GÒN

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: SAI GON PORT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SAI GON PORT

Giới thiệu

Cảng Sài Gòn trong hệ thống Cảng biển của ngành Hàng hải Việt nam là một cảng có sản lượng và năng suất xếp dỡ hàng đầu của Quốc gia.

Với lịch sử hơn 150 năm, cùng những đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, Cảng Sài Gòn đã được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động về những thành tích xuất sắc từ năm 1986 đến năm 1995, đóng góp một phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động phục vụ cho lĩnh vực rộng lớn gồm các khu vực Tp. HCM, các vùng lân cận và đồng bằng sông Mekong với tổng sản lượng hàng hóa hàng năm hơn 10 triệu tấn, Cảng Sài Gòn có vai trò và nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế nói chung cho toàn khu vực Phía Nam của đất nước......

 

 

Vị trí cảng: 10o 34’00.24”N - 107o01’08.35”E

Điểm đón trả hoa tiêu: 10o19’00”N – 107o02’00”E

Luồng vào Cảng:

- Các bến tại khu vực Tp.HCM:

Dài: 85 Km ; Sâu: 8.5 m ; Mớn Nước: 10.5 m

Chế độ thủy triều: bán nhật triều không đều; Chênh lệch bình quân: 2.7 m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 32.000 DWT vào cầu và 60.000 DWT tại khu vực chuyển tải Thiềng Liềng.

- Các bến tại Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu:

Dài: 25 Km ; Sâu: 9.1 m ; Mớn Nước: 12.5 m

Chế độ thủy triều: bán nhật triều không đều; Chênh lệch bình quân: 0.2 - 4 m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 50.000 DWT

Kho Bãi:                   

Tổng diện tích mặt bằng: 500,000 m2

Kho: 25 (53,887 m2). Bãi: 225,839 m2, trong đó bãi chất xếp container 160.569 m2.

Địa chỉ

Số 3, đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TPHCM

Số điện thoại

(84.8)940.1030

Số fax

(84.8)940.0168

Email
info@saigonport.vn
Website
www.csg.com.vn
Ngành nghề kinh doanh

Bốc xếp, đóng bao, kho hàng, giao nhận, vận tải thủy bộ, xây dựng công trình, sửa chữa cơ khí, dịch vụ lai dắt và cứu hộ tàu biển, đại lý, cung ứng tàu biển, xuất nhập khẩu, giao nhận kho vận và thủ tục Hải quan...