Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB)
Tên gọi

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

Tên giao dịch Quốc tế: CONSTRUCTION CONSULTATION JOINT STOCK COMPANY FOR MARITIME BUILDING

Tên viết tắt: CMB

Địa chỉ

Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Số điện thoại

(84) 4 37545293 / 37566891         

 

Số fax

(84) 4 37566892

Email
cmbhn@hn.vnn.vn
Website
www.cmbvn.com.vn