Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng (Vinalines MSC)
Địa chỉ

Khu Công Nghiệp Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng

Số điện thoại

(031) 3262940 / 3262926    

 

Số fax

(031) 3262927

Ngành nghề kinh doanh

- Giao nhận vận tải hàng hóa đa phương thức quốc tế.

- Kinh doanh dịch vụ bãi, cảng, sửa chữa container (theo tiêu chuẩn IICL).

- Kinh doanh kho CFS, Ngoại quan., 

- Dịch vụ logistics, thủ tục hải quan.