Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (SSIT)
Giới thiệu

SSIT, một công ty liên doanh giữa SSA Holdings International - Việt Nam, Cảng Sài Gòn, và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, là một sự kết hợp chuyên nghiệp về thiết kế, phát triển và khai thác Cảng. Các tiêu chuẩn chuyên môn này được tìm thấy thông qua công nghệ, các dịch vụ hổ trợ, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm.

Vị trí Cảng: 10°32'27"N - 107°02'00"E

Điểm đón trả hoa tiêu: 10o19’00”N – 107o02’00”E

Luồng vào Cảng: 40 km. Độ sâu: -12.5m (CD). Chế độ thủy triều: Bán nhật triều không đều. Chênh lệch bình quân: 2.67m. Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào: -12.5m (MLLW). Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được : 80,000 DWT.

Kho bãi: Tổng diện tích mặt bằng cảng: 10 héc-ta.

Địa chỉ

Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số điện thoại

(+84) 64 393 8888

Số fax

(+84) 064 393 8889

Email
info@ssit.com.vn
Website
www.ssit.com.vn
Ngành nghề kinh doanh

- Xếp dỡ lưu trữ hàng hóa
- Dịch vụ container