Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
09/012018
Quy định mới về kinh doanh dịch vụ logistics

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

 

Nghị định 163 cho phép nhà đầu tư nước ngoài được lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics

 

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics.

Trong đó, về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó.

Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.

Đáng chú ý, Nghị định cho phép nhà đầu tư nước ngoài được lập doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ logistics vận tải hàng hóa nói trên. Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định một số điều kiện khá khắt khe. Chẳng hạn, với kinh doanh dịch vụ hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển (trừ vận tải biển nội địa), nhà đầu tư nước được lập các công ty vận hành đội tàu biển treo cờ Việt Nam, nhưng thuyền trưởng, thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam; thuyền viên nước ngoài trên tàu không quá 1/3 định biên tàu. Lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, nhà đầu tư nước ngoài được lập doanh nghiệp, nhưng 100% lái xe phải là công dân Việt Nam.

Ngoài thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ vốn góp chỉ từ 49 – 51%, trong đó cao nhất là lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ với tỷ lệ không quá 51%.

Giới hạn trách nhiệm

Nghị định cũng quy định về giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Theo đó, giới hạn trách nhiệm là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ logistics theo quy định.

Trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thì thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Trường hợp pháp luật liên quan không quy định giới hạn trách nhiệm thì giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện như sau: Trường hợp khách hàng không có thông báo trước về giá trị hàng hóa thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường; trường hợp khách hàng đã thông báo trước về giá trị hàng hóa và được thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics xác nhận thì giới hạn trách nhiệm sẽ không vượt quá giá trị của hàng hóa đó.

Giới hạn trách nhiệm đối với trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức thực hiện nhiều công đoạn có quy định giới hạn trách nhiệm khác nhau là giới hạn trách nhiệm của công đoạn có giới hạn trách nhiệm cao nhất.

Nghị định có hiệu lực từ 20/2/2018. Chi tiết Nghị định 163/2017/NĐ-CP

Chính phủ