Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
28/02/2020

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, trong đó vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải chịu tác động không nhỏ

28/02/2020

Lượng tàu hàng vận chuyển quốc tế giảm đến hơn 80% vì dịch COVID-19

27/02/2020

Chỉ từ đầu năm 2020 đến nay, 3 tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế bị chính quyền cảng biển nước ngoài lưu giữ do không đảm bảo an toàn hàng hải. Nguy cơ trở lại danh sách đen đang hiện hữu.

27/02/2020

Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020. Đề án nêu rõ việc xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực dịch vụ thông qua tập trung phát triển các ngành dịch vụ “cơ sở hạ tầng” bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục, logistics và vận tải, tài chính – ngân hàng.

26/02/2020

Khởi sắc tiềm năng kinh tế cảng biển Cái Mép – Thị Vải