Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
23/10/2017

Thế giới tiến ra biển và đại dương đang “lấy đại dương nuôi đất liền” thì việc nhận diện một “Việt Nam biển” và vị trí quan trọng của nó đối với phát triển đất nước như vậy chính là một cách nhìn mới và đầy đủ về “chân dung kinh tế” của đất nước.

19/10/2017

Là ngành có tốc độ tăng trưởng cao từ 15-20% và đóng góp quan trọng cho GDP nhưng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cao trong ngành logistics (kho vận) đang thiếu hụt trầm trọng.

19/10/2017

Thời đại 4.0 đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý kinh tế phải là những chuyên gia, vững về kiến thức chuyên môn có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu.

18/10/2017

Hiện tại, khu vực phía Nam Việt Nam có sản lượng hàng container vào khoảng 7 triệu TEU, đã và đang tăng trưởng với tốc độ 10% mỗi năm…

17/10/2017

Đề xuất lập cơ quan chỉ đạo cấp cao về phát triển logistics, các chuyên gia kỳ vọng xóa bỏ những rào cản…