Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
14/08/2018

Ra đời từ những năm 90, LSS được xem là một xu thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ một cách phù hợp nhất với khả năng nội tại của tổ chức để đồng thời đáp ứng cả ba yêu cầu quan trọng đối với khách hàng

13/08/2018

Với mục tiêu “Trở thành đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành hàng hải Việt Nam; có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường hàng hải quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện.

13/08/2018

Với mục tiêu đến năm 2020, hệ thống cảng biển thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ đảm nhận khoảng 30% sản lượng hàng hóa thông qua cảng của cả nước và duy trì giữ vai trò là các cảng nòng cốt tại các khu vực Bắc, Trung, Nam.

10/08/2018

Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty vẫn xác định vận tải biển là một trong những hoạt động kinh doanh chính để tập trung tái cơ cấu và ổn định sản xuất kinh doanh.

10/08/2018

Dịch vụ hàng hải là một trong ba lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Vào thời điểm thị trường vận tải biển suy thoái, cùng với khai thác cảng biển, hoạt động logistics vẫn có mức tăng trưởng và có lãi.