Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
12/022019
[Video] Phóng sự: Thủ tục điện tử trực tuyến Hải Cảng

Việc áp dụng hệ thống CNTT đồng thời cải cách số hóa tối đa các quy trình thủ tục đã được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc quản lý và khai thác tại các cảng biển lớn như Cảng Hải phòng, Cảng Đà Nẵng, CMIT….

 

VTV