Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
09/052017
Vinalines đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 92 tỷ đồng

Bộ GTVT vừa phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

 

Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được công ty mẹ Vinalines đặt mục tiêu đạt hơn 92,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; doanh thu đạt hơn 3.736 tỷ đồng; sản lượng vận tải biển đạt 9,55 triệu tấn.

Năm 2017, Vinalines dự kiến tham gia đấu thầu các dự án vận chuyển hàng hóa nội địa và hàng hóa xuất nhập khẩu; ký kết các hợp đồng dài hạn, khối lượng vận chuyển lớn giúp cho hoạt động đội tàu ổn định. Bên cạnh đó, tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa thông qua việc tham gia đấu thầu các dự án vận chuyển hàng hóa cho các dự án lớn trong nước như: nhiệt điện, thép, xi măng, clinker…

Báo đấu thầu