Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
17/042018
Vinalines ký hợp đồng trách nhiệm với Những người đại diện phần vốn

Ngày 17/4/2018, tại trụ sở số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ ký có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q.Tổng Giám đốc; các thành viên HĐTV, Đảng ủy; Ban Điều hành, Kế toán Trưởng; Những người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp.

 

 

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Tổng giám đốc Vinalines với đại diện những người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Lê Anh Sơn đánh giá cao vai trò của Người đại diện tại các doanh nghiệp, là những lãnh đạo, người đại diện phần vốn của Công ty mẹ, góp phần rất lớn vào sự thành công chung của toàn Tổng công ty. Việc ký kết hợp đồng này nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của những người đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo sự hỗ trợ của chủ sở hữu vốn đối với những người được Tổng công ty ủy quyền quản lý vốn.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của Tổng công ty đã giới thiệu những nội dung cơ bản của dự án xây dựng hệ thống CNTT nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của Tổng công ty. Các doanh nghiệp thành viên cũng đã trao đổi, góp ý từ những kinh nghiệm đã thực hiện.

Hội nghị cũng nghe đại diện tư vấn OCD giới thiệu quy chế và hệ thống tiêu chi đánh giá KPI người đại diện phần vốn Vinalines với mục tiêu sẽ triển khai trong năm 2018 tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối.