Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
09/062017
Vinalines nhận Cờ thi đua năm 2016 của Chính phủ

Sáng ngày 10/6/2017 tại Cung văn hóa hữu nghị (Hà Nội) diễn ra Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Đây là sự kiện nhằm tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Lễ tuyên dương cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2017). 400 điển hình tiên tiến đã được lựa chọn và giới thiệu là những người công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ Tổ quốc. Họ là những điển hình vượt khó vươn lên, điển hình trong khởi nghiệp, lập nghiệp và trong hoạt động văn hóa, xã hội, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu…

 

 

Trong quá trình 22 năm xây dựng và phát triển, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu về thi đua yêu nước, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã phát huy truyền thống “lao động cần cù, sáng tạo, kiên cường và dũng cảm”, phấn đấu không mệt mỏi, tạo dựng được phong trào thi đua rộng khắp và đã thu được những kết quả đáng khích lệ trên hầu hết các lĩnh vực như lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và sự nghiệp CNH, HÐH của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ thi đua cho đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh,
Q.Tổng giám đốc Vinalines
Trên cương vị Khối trưởng khối thi đua các Tổng công ty nhà nước, Vinalines đã được trao cờ Thi đua của Chính phủ năm 2016. Đây là ghi nhận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đối với Tổng công ty thời gian qua trong việc đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, tích cực hưởng ứng và hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh được nhà nước giao.

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua Chính phủ:

Quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005:

Điều 25

“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Nghị định Số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng:

Điều 16.

1. “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng hàng năm cho những tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. “Cờ thi đua của Chính phủ” tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể đã được tặng “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, bao gồm: Những tập thể dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và những tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua toàn quốc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ” với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.