Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
04/01/2016

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã cho triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng và kích thước phương tiện ra vào các cảng có vốn góp của Tổng công ty.

12/11/2015

Báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/6/2015 (bao gồm các doanh nghiệp nhận bàn giao từ tập đoàn vinashin)

05/10/2015

Ông Trần Tuấn Hải, Trưởng Ban Chiến lược phát triển và Truyền thông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được ủy quyền làm Người công bố thông tin của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

20/07/2015

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2015

03/02/2015

Báo cáo kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa Vinalines