Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ

Chi nhánh tại T.p Hồ Chí Minh

Số 163, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, HCM

Tel: (028) 39973818

Fax: (028) 39974798

Trụ sở chính

Tòa nhà Trung tâm TTTMHHQT (Ocean Park)

Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 35770825~30

Fax: (024) 35770850/60/31/73

Email: vnl@vinalines.com.vn

Website: www.vinalines.com.vn – www.vinalines.vn

Chi nhánh tại Hải Phòng

Địa chỉ: 282 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3825657    

Fax: (0225) 3825658