Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
Địa chỉ
Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 
Số điện thoại

(+84) 4 3755 6140

Số fax

(+84) 4 3755 6149

Email
dongdo@dongdomarine.com.vn
Website
www.dongdomarine.com.vn
Ngành nghề kinh doanh

Vận tải hàng hóa container bằng đường biển trong nước và quốc tế, dịch vụ logistics, giao nhận vận chuyển hàng dự án, vận tải đường bộ, kinh doanh khai thác kho bãi, đại lý tàu biển, môi giới và thuê tàu, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị…