Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO)
Tên gọi

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Tên viết tắt : SESCO

Tên tiếng anh : Seagull Shipping Company

Địa chỉ

Số 12 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số điện thoại

(84-08) 3 8266781

Số fax

(84-08) 3 8266781

Email
sesco@hcm.fpt.vn ; sesco-orp@vnn.vn
Website
www.seagullshipping.com.vn