Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Công ty CP Dịch vụ vận tải và Thương mại (Transco)
Địa chỉ

Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Số điện thoại

+(84-31)3821037 - 821260

Số fax

+(84-31) 3822155

Email
transco@transco.com.vn
Website
http://www.transco.com.vn